Foto © Felix Merckx

Goeiemorgen zuster…..

Zo begroetten we je, in de beginjaren van de crèche, elke ochtend als je doorheen de crèche bij iedere groep stopte en dag kwam zeggen. De kapoentjes kregen steevast een handdruk of een aai over de bol. Ook aan ons,de begeleidsters, vroeg je hoe het met ons ging.

De laatste jaren zagen we je helaas niet meer omwille van je zwakke gezondheid.  Maar vergeten deden / doen we je niet .

Je levensdroom , waar je jaren voor geijverd hebt, gaan we met hart en ziel verder zetten.

Aan jouw familie wens ik veel sterkte in deze moeilijke tijd. We denken aan de mooie herinneringen aan onze zuster.

De glimlach op haar gezicht als ze de kindjes zag was onbetaalbaar. 

Froya ( begeleidster uit het kinderdagverblijf)

https://editiepajot.com/regios/7/articles/19229